Egenkontrol program

Egenkontrol program

Egenkontrol programmmer til mobil, detail, engross, catering, og produktionsvirksomheder.

Branchekode egenkontrol program

Alle fødevarevirksomheder i Danmark skal ifølge loven have et system til løbende at sikre, at varerne er i orden. Systemet kaldes egenkontrol.

Egenkontrol er et hjælperedskab til at holde styr på de mange arbejdsrutiner der er i et køkken. Det drejer sig blandt andet om håndtering af råvarer, produktion, færdigvarer, vedligeholdelse, rengøring og personlig hygiejne.

Kort sagt består egenkontrollen af de lovmæssige krav og rutiner der sikrer, at madvarerne er friske og forsvarlige at spise. Egenkontrol er lovpligtig, og du vil blive kontrolleret af fødevareregionen.

Ansvaret er dit

Det er virksomheden selv, der har ansvaret for at udforme et egenkontrolprogram.

Egenkontrolprogrammet skal skrives så enkelt, at alle ansatte forstår og kan følge det.

En del af egenkontrollen skal dokumenteres skriftligt og andre dele skal ikke.

Det afhænger af eventuelle risici for fødevaresikkerheden.

Elektronisk egenkontrolprogram

Elektronisk egenkontrolprogram, det er nemt, effektiv, smart og hurtigt.  Elektronisk egenkontrolprogram kræver for at komme igang, er en computer, tableteller smartphone tilsluttet med internetforbindelse.

Elektronisk egenkontrol benyttes af  pizzaria, restauranter, mobil, storkøkkener, cafeer, kantiner, bagerier, slagtere, sushi og lignende detailbutikker,

Målet er fødevaresikkerhed

Målet med egenkontrollen er fødevaresikkerhed. Egenkontrollen består af en række kontrolpunkter og skal bruges som et værktøj til at synliggøre de steder i virksomheden, hvor der er risiko for at begå fejl.

For hvert kontrolpunkt skal der fastlægges en arbejdsrutine. Det kan være arbejdsbeskrivelser og daglig eller periodisk kontrol/overvågning.