.

.

+45 53 50 24 63 

FØDEVARERÅDGIVNING

Fødevare Experten er godkendt af Fødevarestyrelsen som rådgiver ved påbud om fødevarehygiejne, egenkontrol og uddannelse.

Vi hjælper til alle fødevarevirksomheder inden

 • Ny virksomhed- Autorisation- ejerskifte
 • Påbud om rådgivning
 • Udarbejdelse egenkontrol programmer for alle virksomheder
 • Vi rådgiver og hjælper med egenkontrol for særlige aktiviteter som Import, økologi, fødevarekontaktmaterialer osv.
 • Vi laver risikoanalyser for processer og fødevarer i din virksomhed
 • Vi hjælper mærkning, etikettering og næringsdeklarationer
 • Mikrobiologisk, kemisk, fysisk analyser og holdbarhed test.
 • Kontakt med myndigheder og samarbejde ved kontrolbesøg
 • Virksomhed tegning

EGENKONTROL PROGRAM 

Hurtig hjælp til alle fødevarevirksomheder.

Branchekode egenkontrol program

Alle fødevarevirksomheder i Danmark skal ifølge loven have et system til løbende at sikre, at varerne er i orden. Systemet kaldes egenkontrol.

Egenkontrol er et hjælperedskab til at holde styr på de mange arbejdsrutiner der er i et køkken. Det drejer sig blandt andet om håndtering af råvarer, produktion, færdigvarer, vedligeholdelse, rengøring og personlig hygiejne.

Kort sagt består egenkontrollen af de lovmæssige krav og rutiner der sikrer, at madvarerne er friske og forsvarlige at spise. Egenkontrol er lovpligtig, og du vil blive kontrolleret af fødevareregionen.

Ansvaret er dit

Det er virksomheden selv, der har ansvaret for at udforme et egenkontrolprogram.

Egenkontrolprogrammet skal skrives så enkelt, at alle ansatte forstår og kan følge det.

En del af egenkontrollen skal dokumenteres skriftligt og andre dele skal ikke.

Det afhænger af eventuelle risici for fødevaresikkerheden.

ONLINE EGENKONTROL

Digitalt egenkontrol - Elektronisk egenkontrol program med risikoanalyser 

 Digital -Online- elektronisk egenkontrolprogram, det er nemt, effektiv, smart og hurtigt. Elektronisk egenkontrolprogram kræver for at komme igang, er en computer, tableteller smartphone tilsluttet med internetforbindelse. 

ARBEJDSPLADSVURDERING (APV)

APV

Det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret for at gennemføre APV, men medarbejderne skal inddrages i processen. Typisk sker det i arbejdsmiljøorganisationen eller i et udvalg, hvor både ledelse og en eller flere medarbejdere deltager.

Hvis problemerne er komplicerede, kan virksomheden hente hjælp hos eksterne konsulenter. Men langt hen ad vejen vil virksomheden være bedst tjent med at foretage sin APV selv, og kun trække på eksterne konsulenter, hvis der mangler ekspertise til noget helt konkret. På den måde bliver viden om problemer og løsningsmuligheder forankret i virksomheden, og "ejerskabet" til APV bliver, hvor det skal være - nemlig hos virksomhedens egne folk.

Resultatet af APV skal være synligt og til rådighed for alle i virksomheden.

Ønsker du at vide mere om APV og dens muligheder samt få information om priser mv.?
Kontakt os 

HYGIEJNE KURSUS

Hygiejne kursus

Har du styr på hygiejnen ?

3-dages hygiejne kursus i fødevarehygiejne Du får kendskab til de sygdomme der kan føres videre i mad og hvordan du kan bekæmpe det ved korrekt håndtering af maden.

Emner i kurset:

 • Mikroorganismer, livskrav, formering, sygdomme og smitteveje

 • Procedureved tilberedning, opbevaring og servering

 • Vurderekritiske punkter og handle herefter

 • Forstå vigtigheden af korrekt temperatur og tid i forhold til madens holdbarhed og kvalitet.

 • Den sidste dag skal du til prøve som kan give et certifikat.

ONLINE HYGIEJNE KURSUS

Kurset svarer til et 3-dages kursus i fødevarehygiejne

Online hygiejne kursus kan tages over internettet, kursuset opfylder alle de krav der stilles til et alternativt 3 dages kursus.

Emner i kurset:

 • Mikroorganismer, livskrav, formering, sygdomme og smitteveje

 • Procedureved tilberedning, opbevaring og servering

 • Vurderekritiske punkter og handle herefter

 • Forstå vigtigheden af korrekt temperatur og tid i forhold til madens holdbarhed og kvalitet.

 • Når du er bestået kursets afsluttende prøve får du dit hygiejnebevis.

 • Til privatpersoner og fødevarer virksomheder
 • 'Adgang til kurset kort tid efter køb
 • Gennemfør kursus på computer, tablet eller mobil

HACCP KURSUS

HACCP Kursus

Formålet med kurset er at give en grundig introduktion til HACCP-principperne.

Målgruppen er HACCP-team, kvalitetschefer, arbejdsledere og andre personer, som skal arbejde med HACCP i teori og praksis. Min.15 deltagere pr. kursus anbefales.

Alle virksomheder i fødevarekæden er forpligtet til at styre fødevaresikkerheden. Både kunder og myndigheder kræver, at denne styring er baseret på en korrekt anvendelse af HACCP-principperne, som er en systematisk fremgangsmåde til at identificere, vurdere og styre de risikofaktorer, der kan skade forbrugeren.

​HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) alene gør dog ikke fødevarerne sikre. En række basisprogrammer som GMP/PRP skal være på plads. Derudover er ledelsens enegagement og forpligtelse samt et egentligt ledelsessystem også nødvendigt for at kunne føre de aktiviteter, der er vigtige for fødevaresikkerheden, ud i livet.

Hvad kan Fødevareexperten hjælpe dig med?

 • Rådgivning, træning og sparring inden for ISO 22000, BRC, IFS, HACCP, GMP/PRP, egenkontrol

 • Virksomhedstilpassede kurser og seminarer for ledelse, medarbejdere og HACCP-team

 • Forundersøgelse, opbygning, efterprøvning og optimering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed

HACCP - Fødevaresikkerhed

Kursus indhold

 • Hvad er HACCP?

 • Baggrund, formål og indhold

 • HACCP-principper, -begreber og -metodik

 • Hvordan HACCP?

 • Flowdiagrammer

 • Risikofaktorer - identifikation, vurdering og styring

 • Basisprogrammer (GMP, PRP)

 • HACCP-plan - kritiske styringspunkter (CCP)

Udbytte

Efter en kort introduktion til HACCP arbejder vi med HACCP-principperne i et konkret eksempel, så deltagerne får et praktisk indblik i:

 • Hvad HACCP er og hvad det omfatter.

 • Hvordan man gennemfører en HACCP-undersøgelse.

 • Hvad HACCP resulterer i.

 • Hvordan HACCP kan være med til at give sikre produkter.

 • Hvorfor egenkontrol og kundekrav bygger på HACCP-principperne.

Kursusforløb

 • Kursets varighed er 2 intensive dage.

LEAN KURSUS

Lean Kursus

Kursets målgruppe er dig der arbejder med optimering af produktion og produktionsteams. Din rolle er eks. fabrikschef, produktionschef, planlægger, produktionstekniker o.l.

Kurset er både for offentlige og private virksomheder uanset størrelse. Der er ingen forudsætninger for at deltage og der forventes ingen forberedelse.

Kursets mål

Kursets mål er, at du efterfølgende kan lede eller være en aktiv medspiller i Lean aktiviteter. Efter kurset kan du, med hjælp fra de mange gratis Lean-værktøjer på Fødevareexpertens hjemmeside, arbejde praktisk med Lean-værktøjerne.

Kursets undervisningsmetodeFødevareexperten er kendt for en praktisk og involverende undervisningsform i et sprog alle forstår.

Kurset er meget konkret i værktøjernes anvendelse, i eksempler på Lean-forløb og i metoder til at skabe ejerskab i organisationen (ledere og medarbejdere).

Kurset har fokus på anvendelsen af Lean i produktionen. Men fordi kursisterne typisk arbejder i administration kan vi ikke undgå at snakke lidt Lean i administrative processer.

Kursets indhold

 • De grundlæggende 5 principper i Lean Thinking.

 • Lean værktøjskassen og de 8 former for spild i produktion.

 • Resultater med Lean Produktion.

 • Implementering - strategi, ressourcer, tidsplan, målinger og læring.

 • Træning i de mest anvendte Lean værktøjer i produktion: 5S, SOP (standard operationer), SMED, OEE, Kanban, Flow, Value Stream Mapping, Kaizen (løbende forbedringer) og planlægningstavler.

 • Gode råd til forandringsprocessen og medarbejderinvolvering.

 • Mål og målnedbrydning.

 • Succeskriterier og faldgruber.

 • Organisering af Lean - styregruppe, koordinatorer og ambassadører.

 • Konkrete anvisninger til at komme i gang med Lean!

Kursusforløb

Kursets varighed er 2 intensive dage.

TERMOMETER

Termometer til fødevare kontrol infrarødt, laser eller indstik termometer 

Smart fødevaretermometer

Smart termometer; Trådløst termometer til egenkontrol. Termometeret kan styres gennem en app, som downloades via din smartphone ...

Digitalt, termometer til fødevarer

Fødevaretermometer til måling af temperatur i fødevarer. Høj kvalitet. praktisk og digital termometer til egenkontrol

Infrarødt, laser termometer

Infrarødt termometer med laser pointer til nøjagtig måling af overflade temperatur.

Hvorfor vælge os?

PROFESSIONEL & EFFEKTIV

Professionel & Effektiv Fødevarerådgivning. Vi sætter os ind i din virksomheds behov, krav, ønsker og mål. Under hele forløbet følger vi dig og hjælper dig med eventuelle problemer du måtte opleve. 

TILFREDSHEDSGARANTI

Det vigtigste for os er, at du er tilfreds .

Vi garanterer dig den højeste kvalitet og service - til enhver tid.

14 ÅRS ERFARING

Fødevare Experten er godkendt af Fødevarestyrelsen som rådgiver ved påbud om fødevarehygiejne, egenkontrol og uddannelse.