HACCP Kursus

Formålet med kurset er at give en grundig introduktion til HACCP-principperne

HACCP Kursus

Målgruppen er HACCP-team, kvalitetschefer, arbejdsledere og andre personer, som skal arbejde med HACCP i teori og praksis. Min.15 deltagere pr. kursus anbefales.

Alle virksomheder i fødevarekæden er forpligtet til at styre fødevaresikkerheden. Både kunder og myndigheder kræver, at denne styring er baseret på en korrekt anvendelse af HACCP-principperne, som er en systematisk fremgangsmåde til at identificere, vurdere og styre de risikofaktorer, der kan skade forbrugeren.

​HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) alene gør dog ikke fødevarerne sikre. En række basisprogrammer som GMP/PRP skal være på plads. Derudover er ledelsens enegagement og forpligtelse samt et egentligt ledelsessystem også nødvendigt for at kunne føre de aktiviteter, der er vigtige for fødevaresikkerheden, ud i livet.

Hvad kan Fødevareexperten hjælpe dig med?

 • Rådgivning, træning og sparring inden for ISO 22000, BRC, IFS, HACCP, GMP/PRP, egenkontrol

 • Virksomhedstilpassede kurser og seminarer for ledelse, medarbejdere og HACCP-team

 • Forundersøgelse, opbygning, efterprøvning og optimering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed


HACCP - Fødevaresikkerhed

Kursus indhold

 • Hvad er HACCP?

 • Baggrund, formål og indhold

 • HACCP-principper, -begreber og -metodik

 • Hvordan HACCP?

 • Flowdiagrammer

 • Risikofaktorer - identifikation, vurdering og styring

 • Basisprogrammer (GMP, PRP)

 • HACCP-plan - kritiske styringspunkter (CCP)

Udbytte

Efter en kort introduktion til HACCP arbejder vi med HACCP-principperne i et konkret eksempel, så deltagerne får et praktisk indblik i:

 • Hvad HACCP er og hvad det omfatter.

 • Hvordan man gennemfører en HACCP-undersøgelse.

 • Hvad HACCP resulterer i.

 • Hvordan HACCP kan være med til at give sikre produkter.

 • Hvorfor egenkontrol og kundekrav bygger på HACCP-principperne.

Kursusforløb

 • Kursets varighed er 2 intensive dage.