Fødevare Experten`s Databeskyttelsespolitik

1. Indledning

Fødevare Experten, CVR-nr.: 34572771 skal efterleve krav om at beskytte vore kunders, leverandørers, samarbejdspartneres og medarbejderes personlige oplysninger i henhold til databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.
Vi anser os selv for databehandlere ved levering af ydelser, der omfatter personoplysninger, når vi behandler dem på vegne af og efter instruks fra vore kunder. I disse situationer udarbejdes en databehandleraftale, hvoraf vilkår og instruks for vores behandling af personoplysninger fremgår.
Vi anser os selv for dataansvarlige, når vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af kursus registrering, udarbejdelse af egenkontrol program, Arbejdspladsvurdering og andre opgaver, hvor vi bestemmer væsentlige delformål med behandlingen og hjælpemidlerne til opgaven.

Vi opdaterer og ændrer løbende vores persondatapolitik, så den løbende er tilpasset lovgivningen og den teknologiske udvikling. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside. Datoen for den seneste opdatering af vores persondatapolitik er 20. december 2017.

Hvis du vil vide mere om reglerne for lovlig behandling af personoplysninger, kan du få mere udførlig information på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk.

​Hvis du har yderligere spørgsmål til de personoplysninger, som Fødevare Experten behandler om dig, skal du kontakte infofvex@gmail.com

Fødevare Experten er dataansvarlig i forhold til behandling af dine personoplysninger og kan altid kontaktes på følgende måde:

Fødevare Experten

Karlemosevej 39.1 tv.

4600 Køge

Tlf: 53502463 ​

E-mail: infofvex@gmail.com ​

Web: www.fvex.dk

CVR. Nr.: 34572771


2. Aktiviteter 2.1 Kundesamarbejde

Vi indsamler og behandler de nødvendige oplysninger, for at kunne samarbejde med vore kunder. Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige, for at vi kan opfylde forpligtelserne i indgåede kundeaftaler. Vi henstiller til vore kunder kun at meddele os nødvendige personlysninger, der kræves for at udføre aftalte opgaver.

Typiske oplysninger, der indsamles

Vi indhenter almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, CVR Nr, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden.
Dertil kommer oplysninger om vores kunder, samt vores kunders ejere, der fremgår af pas og kørekort, f.eks. CPR-nummer.

Formål med indsamlingen af oplysningerne og grundlaget for indsamlingen

Personoplysningerne behandles for at kunne opfylde vore kundeaftaler, herunder:

 • Kursus registrering,

 • Udarbejdelse af egenkontrol program,

 • Arbejdspladsvurdering

 • Fakturere

 • Rådgivning

 • Dokumentere det udførte arbejde

Behandlingen er desuden nødvendig for muligheden for at forfølge vore legitime interesser i virksomhedens administration og ydelser, herunder:

 • Vore kundesamarbejder

 • Udvikling og tilpasning af ydelser

 • Drift og vedligeholdelse af vore it-systemer

 • Administration af vores virksomheds CRM

2.2. Vore ydelser

Under udførelse af vore ydelser indsamler vi i visse situationer personoplysninger om kunder og kunders medarbejdere.

Typiske oplysninger, der indsamles

Vi indhenter almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-numre på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer, e-mail samt CPR-numre på medarbejderne hos kunden.
Formålet med oplysningerne er afgivelse af erklæringer med sikkerhed. Behandlingen anses for værende et krav i revisorloven og god revisionsskik.

2.3. Administration af leverandører m.fl.

Vi indsamler og behandler personoplysninger om vore leverandører og samarbejdspartnere, herunder om disses medarbejdere.

Typiske oplysninger, der indsamles

Fødevare Experten indsamler i forbindelse med markedsføring, køb og levering af vores produkter og services. Det sker bl.a., når du opretter en profil i forbindelse med køb af vores IT-løsninger, udstyr, kurser og andre produkter og services, eller når du tilmelder dig vores nyhedsbreve eller beder os om at kontakte dig vedrørende vores leverancer, produkter og services.

Vi indsamler kun kontaktoplysninger og øvrige almene oplysninger som du selv afgiver til os via vores website eller pr. telefon i forbindelse med ovenstående. Det omfatter f.eks. navn, e-mail, telefon-mobilnummer, fødselsdato, firmanavn, CVR Nr., samt oplysninger om bestået/ikke bestået kursus og kursuscertifikater samt andre oplysninger i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi behandler oplysningerne til brug for håndtering af aftaler, udarbejdelse og opdatering af egenkontrol program og Arbejdspladsvurdering og kontakt med myndigheder. Vi behandler endvidere Oplysninger i forbindelse med visning af kundecases og videoer på vores website, når du har givet samtykke hertil.

2.4. Lagring af personoplysninger

Personoplysningerne lagres på egne server og på sikre webhoster udbyder.

3. Hvor kommer personoplysningerne fra?

Vi indhenter oplysningerne hos vore kunder, vore kunders samarbejdspartnere samt tredjeparter som f.eks. offentlige myndigheder og kreditgivere.

4. Videregivelse af personoplysninger

Vi kan som følge af lovgivningen blive pålagt at videregive oplysninger, herunder personoplysninger, til offentlige myndigheder eller tredjeparter. Det kan ske i forbindelse med kontrol af, om vi overholder gældende lovgivning eller øvrige tilsyn. Vi afgiver ikke oplysninger, herunder personoplysninger, med mindre vi har pligt til det.
Vi deler personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt af hensyn til administrative formål og for at yde professionelle serviceydelser til vores kunder, f.eks. hotline fra softwareleverandører.

5. Behandling af oplysninger

Vi sikrer beskyttelse af alle vore data, herunder kundeoplysninger, personoplysninger og data i øvrigt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og kravene om fødevarer rådgivning loven.

6. Sletning af oplysninger

Personoplysningerne slettes, når der ikke længere er behov for dem.

7. Registreredes rettigheder

Som registreret har du nogle rettigheder, som vi skal imødekomme.
Kontakt os, hvis du ønsker at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler for dig. Ligeledes har du ret til at få oplysninger, der er forkerte eller ufuldstændige, rettet.
Du kan kontakte os, hvis du ønsker at:

 • Begrænse behandling af dine personoplysninger

 • Få dine personoplysninger slettet

 • Gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

 • Udnytte din dataportabilitet

Personoplysninger, som vi behandler, og som er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække tilbage. Modtager du mails, markedsføringsmateriale eller information om os, kan du let framelde dig. For at tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger eller framelde markedsføringsmateriale, bedes du kontakte os - gerne på mailadressen under afsnittet "9. Kontaktoplysninger".

8. Klage

Kontaktoplysningerne under pkt. 9 kan tillige anvendes, hvis du ønsker at klage over os. Vi vil behandle din klage og besvare den hurtigst muligt.
Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger eller manglende overholdelse af dine rettigheder. Datatilsynet kan kontaktes via deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

9. Kontaktoplysninger

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte dig af dine rettigheder.

Fødevare Experten er dataansvarlig i forhold til behandling af dine personoplysninger og kan altid kontaktes på følgende måde:

Fødevare Experten

Karlemosevej 39.1 tv.

4600 Køge

Tlf: 53502463 ​

E-mail: infofvex@gmail.com ​

Web: www.fvex.dk

CVR. Nr.: 34572771