Lean Kursus

Lean Kursus

Kursets målgruppe er dig der arbejder med optimering af produktion og produktionsteams. Din rolle er eks. fabrikschef, produktionschef, planlægger, produktionstekniker o.l.

Kurset er både for offentlige og private virksomheder uanset størrelse. Der er ingen forudsætninger for at deltage og der forventes ingen forberedelse.

Kursets mål

Kursets mål er, at du efterfølgende kan lede eller være en aktiv medspiller i Lean aktiviteter. Efter kurset kan du, med hjælp fra de mange gratis Lean-værktøjer på Fødevareexpertens hjemmeside, arbejde praktisk med Lean-værktøjerne.

Kursets undervisningsmetodeFødevareexperten er kendt for en praktisk og involverende undervisningsform i et sprog alle forstår.

Kurset er meget konkret i værktøjernes anvendelse, i eksempler på Lean-forløb og i metoder til at skabe ejerskab i organisationen (ledere og medarbejdere).

Kurset har fokus på anvendelsen af Lean i produktionen. Men fordi kursisterne typisk arbejder i administration kan vi ikke undgå at snakke lidt Lean i administrative processer.


Kursets indhold

  • De grundlæggende 5 principper i Lean Thinking.

  • Lean værktøjskassen og de 8 former for spild i produktion.

  • Resultater med Lean Produktion.

  • Implementering - strategi, ressourcer, tidsplan, målinger og læring.

  • Træning i de mest anvendte Lean værktøjer i produktion: 5S, SOP (standard operationer), SMED, OEE, Kanban, Flow, Value Stream Mapping, Kaizen (løbende forbedringer) og planlægningstavler.

  • Gode råd til forandringsprocessen og medarbejderinvolvering.

  • Mål og målnedbrydning.

  • Succeskriterier og faldgruber.

  • Organisering af Lean - styregruppe, koordinatorer og ambassadører.

  • Konkrete anvisninger til at komme i gang med Lean!

Kursusforløb

Kursets varighed er 2 intensive dage.